Reserva de bany adaptat

Servei de reserves per al bany de Proactiva.

Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L., informa als / les usuaris / es:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable: PRO-ACTIVA SERVEIS Aquàtics, S.L.
B62137252
Juan de la Cierva, 8 08339 - Vilassar de Dalt (Barcelona)
pro-activa@pro-activa.es
Finalitat Gestionar les dades per tal de valorar la seva sol·licitud de servei de l'bany adaptat que presta l'entitat.
Enviar-li comunicacions referents a la activitat relacionada amb l'entitat, només en cas d'acceptació.
Legitimació Consentiment de l'interessat / da.
Destinataris Es cediran les dades al client de l'entitat a l'Administració pública i / o instal·lació on es presta el servei.
No se cediran les dades a tercers, excepte obligació legal
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com els altres drets regulats a l'Reglament (UE) 679/2016 poden ser exercits a el següent domicili: Joan de la Cierva, 8 08339 - Vilassar de Dalt (Barcelona).
Així mateix, el / la interessat / da també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d'incompliment per part de l'empresa.

Abans de l'enviament de qualsevol sol·licitud de servei a través del formulari d'aquesta pàgina web, el / la usuari / ària ha d'acceptar la política de privacitat i les condicions d'ús d'aquesta, per tal de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en l'apartat de bany adaptat?

Pel que fa als formularis de l'apartat "Bany adaptat" de la pàgina web, el / la usuari / ària ha de complimentar els marcats com "obligatoris". No completar les dades personals requerits o fer-ho parcialment pot suposar que PRO-ACTIVA SERVEIS Aquàtics, SL no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, PRO-ACTIVA SERVEIS Aquàtics, SL quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que el / la usuari / ària facilita a PRO-ACTIVA SERVEIS Aquàtics, SL han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitza i sense errors. El / la usuari / ària respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantada l'empresa?

PRO-ACTIVA SERVEIS Aquàtics, SL informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l' / la usuari / ària i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o de l'medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Xarxes socials

PRO-ACTIVA SERVEIS Aquàtics, SL informa que disposa de perfils a les xarxes socials per tal de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats mitjançant la pàgina web, interactuar amb els / les usuaris / es i servir al canal d'atenció i interacció social.

A continuació, s'esmenten les xarxes socials en les quals PRO-ACTIVA SERVEIS Aquàtics, S.L. té perfil obert:

© Pro-activa
Vilassar de Dalt, Barcelona (España).