ESTAT DE LES PLATGES - Arenys de Mar

Mapa de les platges
Dates de la temporada i horari de serveis:

Platges Cavaió, Picòrdia i Musclera

Els dies 17-18, 24-25 de juny en horari de 10:30 a 17:30 hores
Juliol i agost en horari de 10:00 a 17:30 hores
Els dies 1-2-3, 9-10-11 de setembre en horari de 10:30 a 17:30 hores

Data i hora actual:

07/12/2023 08:40

 

Fora del horari de servei